هاشمی پهلوانی پیشه کرد و با هزینه کردن آبروی خود برای دفع خطری که متوجه انقلاب اسلامی شده است ثبت نام کرد. او حماسه آفرینی اش را کرد و راه را بر ماشین واژگون ساز مفاهیم انقلاب اسلامی بست.حماسه و آئین پهلوانی با منطق قدرت فهمیده نمی شود.


 حماسه، پهلوانی و ایثار واژگانی هستند که هیچکدام بدون دیگری فهمیده نمی شود.می خواهم بگویم هاشمی با نامزد شدن و رد صلاحیت شدن می دانست وارد گودی می شود که در کسوت پهلوان بر زمین خواهد خورد.امّا چه هدفی او را در این مسیر تشجیع و ترغیب کرد؟ می خواست چه چیزی را اثبات کند؟ او که تجربه ریاست جمهوری و حکومت داری داشت و به جای خودمحوری رویه ای مدیرآفرین داشته است چرا در دهه هشتم زندگی خود به میدان بیاید؟.

او پس از آمدن گفت برای تحقق حماسه سیاسی وارد رقابت شده است. اما آیا تحقق حماسه محدود به حضور مردم در روز 24 خرداد است؟

از تصمیم هاشمی رفسنجانی برای ثبت نام به عنوان نامزدی ریاست جمهوری یازدهم هیچکس خبر نداشت. او به دنبال اثبات خود نبود که در پی خلق حماسه ای به نام خود بود.

هاشمی رفسنجانی تا آنجا بازی انتخابات را به نفع خودش به هم ریخت و نشان داد قصد بازی سازی دارد.[ هاشمی رفسنجانی، بازی‌ ساز یا بازی خراب کن؟! ]

هاشمی رفسنجانی با نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری پرونده ای را به بایگانی سپرد. اقدامی که در غیاب هاشمی با سهولت انجام نمی شد و احتمالا هزینه هایی را ایجاد می کرد.

«اجرای تاکتیک آمریکای لاتینی دو قطبی مستضعف-مستکبر در بطن جریان انقلاب اسلامی» و رویه کردن «جانشین سازی برای رئیس جمهور» دو نگرانی هاشمی رفسنجانی بود که او را مجاب کرد در مرحله اول رقابتهای ریاست جمهوری یازدهم وارد شود. او اینگونه با ایجاد دو قطبی هاشمی-مشایی هزینه رد صلاحیت شدن را کاهش داد. چرا که با رد صلاحیت شدن او آب از آب تکان نخورد و ابتکارعمل از رقیب گرفته شد تا حرفی برای گفتن نداشته باشد.

چرا که محال است او در صف معاندان و فتنه آفرینان تعریف شود که تلاش کند با دستاویز قراردادن احراز نشدن صلاحیت از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، لشکرکشی کند. بدون شک همه اتهاماتی که در چند هفته اخیر ناروا نثار او شد در دفتری ثبت شده و از سیئات او کاسته و بر حسناتش افزوده است.

رد صلاحیت شدن هاشمی نه خودزنی بود و نه انتحار سیاسی، نه تلاشی برای ایجاد فتنه 92 بود و نه پایان عمر سیاسی او.

هاشمی پهلوانی پیشه کرد و با هزینه کردن آبروی خود برای دفع خطری که متوجه انقلاب اسلامی شده است ثبت نام کرد. او حماسه آفرینی اش را کرد و راه را بر ماشین واژگون ساز مفاهیم انقلاب اسلامی بست.حماسه و آئین پهلوانی با منطق قدرت فهمیده نمی شود.توسط: مدیر | چاپ یادداشت | 0 نظر