آقای‌ [احمد]جنتی‌ تلفن‌ زدند و از اینکه‌ امام‌ به‌ اعضای‌ شورای ‌نگهبان‌ هم‌ اجازه‌ ملاقات‌ نداده‌اند، ناراحت‌ بودند از من‌ کمک‌ خواستند که‌ ملاقات‌ بگیرم‌ ...

آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطره ای از سال 1363 به تماس تلفنی آقای جنتی اشاره کرده است.

گزیده روزشمار خاطرات ایشان در روزهای پایانی فروردین سال 1363 بدین شرح است:

18 فروردین 63

تا ساعت‌ نه‌ صبح‌، مطالعه‌ می‌کردم‌. جلسه‌ شورای‌ سرپرستی‌ سازمان‌ صداوسیما داشتیم‌. مطابق‌معمول‌، مواردی‌ به‌ تصویب‌ رسید. آقای‌  [احمد]جنتی‌ از شورای‌ نگهبان‌، تلفن‌ زدند و از اینکه‌ امام‌، حذف‌ آقایان‌ خلخالی‌ و موسوی‌ تبریزی‌ را به‌ مصلحت‌ ندانسته‌اند و به‌ اعضای‌ شورای ‌نگهبان‌ هم‌ اجازه‌ ملاقات‌ نداده‌اند، ناراحت‌ بودند. از من‌ کمک‌ خواستند که‌ ملاقات‌ بگیرم‌؛ ساعتی‌بعد اطلاع‌ دادند که‌ تعقیب‌ نکنم‌. دوباره‌ عصر، آقای‌ امامی‌ کاشانی‌ [عضو فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌]خواستند که‌ یا خودم‌ مطالب‌ آنها را به‌ امام‌ عرض‌ کنم‌ و یا اجازه‌ ملاقات‌ بگیرم‌؛ دومی‌ را ترجیح‌دادم‌. تلفنی‌ از احمدآقا خواستم‌، مشکل‌ را رفع‌ نمایند. برایشان‌ وقت‌ گرفتند.
عصر، رئیس‌ جمهور به‌ منزل‌ آمدند و راجع‌ به‌ اختلافات‌ ارتش‌ و سپاه‌ ـ در حقیقت‌ اختلاف‌سرهنگ‌ صیاد شیرازی‌ و محسن‌ رضائی‌ ـ بحث‌ طولانی‌ کردیم‌؛ کمی‌ پیش‌ رفت‌، ولی‌ نتیجه‌ کامل‌نداشت‌. باید منتظر نتیجه‌ مرحله‌ دوم‌ عملیات‌ خیبر بمانیم‌. احمد آقا هم‌ به‌ ما ملحق‌ شد. درباره‌[وزارت‌] اطلاعات‌ بحث‌ شد؛ قرار شد به‌ فکر وزیر صالح‌ باشیم‌ و برای‌ رفع‌ اختلاف‌ آقای‌ [اسدالله‌]لاجوردی‌ [دادستان‌ انقلاب‌ تهران‌] با اطلاعات‌ سپاه‌ هم‌، از آقای‌ لاجوردی‌ بخواهیم‌،همان‌ اختیارات‌ گذشته‌ سپاه‌ را تا رسیدن‌ به‌ انجام‌ کار [تأسیس‌] وزارت‌ اطلاعات‌ به‌ آنها برگرداند.آقای‌ [عبدالمجید]معادیخواه‌ هم‌ آمد و برای‌ کار بنیاد تدوین‌ تاریخ‌  [انقلاب‌ اسلامی‌] تصمیماتی‌گرفتیم‌؛ قرار شد بودجه‌ آن‌ را از امام‌ بگیریم‌. در جبهه‌ هم‌ مطلب‌ تازه‌ای‌ نداشتند.

19 فروردین 63

عصر، شورای‌ مرکزی‌ حزب‌ [جمهوری‌ اسلامی‌] جلسه‌ داشت‌. بررسی‌ وضع‌ انتخابات‌ وتبلیغات‌، وقت‌ را گرفت‌. معلوم‌ شد، شورای‌ نگهبان‌ از ملاقات‌ با امام‌ در مورد [رد صلاحیت‌]آقایان‌ خلخالی‌ و موسوی‌ تبریزی‌ نتیجه‌ای‌ نگرفته‌ است‌؛ بعضی‌ها از اینکه‌ امام‌، مانع‌ حذف‌ آقایان‌ خلخالی‌ و موسوی‌ تبریزی‌ توسط شورای‌ نگهبان‌ شده‌اند، ناراحت‌ بودند.
اول‌ شب‌، با آقایان‌ خامنه‌ای‌ و ربانی‌ املشی‌ جلسه‌ داشتیم‌. بیشتر در همین‌ مورد صحبت‌ کردیم‌.به‌ خانه‌ آمدم‌. شایعه‌ سوء قصدبه‌ جان‌ من‌، از هفته‌ گذشته‌ توسط رسانه‌های‌ بیگانه‌ مطرح‌ شده و به‌ دلیل‌ اینکه‌ به‌ خاطر ممنوعیت‌دوران‌ تبلیغات‌ انتخابات‌، در رسانه‌های‌ دولتی‌ ظاهر نمی‌شوم‌، جا افتاده‌ است‌. در این‌ مورد مردم‌خیلی‌ سئوال‌ می‌کنند. ناچار برای‌ کم‌ کردن‌ اثر این‌ شایعه‌، تصویر ملاقاتم‌ با وزیر امور خارجه‌سری‌لانکا را تلویزیون‌ پخش‌ کرد.

منبع: کتاب به سوی سرنوشت / (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی،63) / به اهتمام: محسن هاشمیتوسط: مدیر | چاپ یادداشت | 0 نظر